House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

t rekkel i j kheid van de gemeente ten goede komt . Veel mensen ontdekken De Pinte als een locat ie met een rust igere en meer ontspannen levensst i j l . In deze context kan de gemeente terugval len op een groeiende interesse van vermogende mensen die op zoek z i jn naar een exclus ieve woning in de rand van Gent . Drongen, st i j lvol wonen in de groene Leieval lei Als deelgemeente van Gent tel t Drongen ongeveer 13.000 inwoners . Door de beschi kbaarheid van meer open ruimte i s het gemiddeld perceeloppervlak een pak groter dan de rest van Gent . Dankz i j deze grotere woonpercelen i s Drongen al jaar en dag een gel iefde woonlocat ie. Niet tegenstaande de di recte nabi jheid van de stad beschouwen de meeste inwoners hun gemeente als een groot dorp. Heel wat mensen worden aanget rokken door Drongen als een st rategi sch goed gelegen en vlot berei kbare gemeente in de groene Leieval lei met het natuur reservaat Bourgoyen-Ossemeersen als groene buf fer met de Ar teveldestad. Tabel - Evolut ie van de gemiddelde woningpr i j zen (euro) regio Woning 2022 Woning 2021 Deinze 357.012 353.936 Nazareth 363.713 394.91 1 Gent 366.408 360.750 De Pinte 653.764 471 .671 Latem 873.677 732.977

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=