House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

KIES VOOR KWALITEIT EN EEN PROJECT ZONDER ZORGEN Bouwbedr i j f Algemene Bouwwerken Di rk Bradt i s in 1980 opger icht door mi jn vader en in 1990 nam i k , Di rk Bradt , de fakkel over om de zaak verder ui t te bouwen tot wat deze vandaag i s . Sinds 1 januar i 2006 i s ons modern, goed ui tgerust bedr i j f in De Pinte, geëvolueerd van een eenmanszaak tot een volwaardige naamloze vennootschap. Wi j z i jn voor vi l la, woning en appar tementen thui s in algemene bouwwerken, nieuwbouw, verbouwingen, vloer- en wandtegels en k l inkers . Uw aannemer voor woningbouw en vi l labouw Aannemer Algemene Bouwwerken Di rk Bradt i s sterk in het bouwen van droomwoningen in moderne, cot tage, k lass ieke of andere st i j l , vol ledig volgens uw wens . Di rk Bradt i s een ervaren metser van uw ruwbouw. Wi l t u bouwen aan een energiezuinige woning? Wi j kennen al les van pass ief bouwen, ecologi sch bouwen, energiezuinig bouwen. Een pass iefhui s staat voor een ui terst energiezuinige woning met een aangenaam binnenk l imaat , van zomer tot winter en di t met een minimaal verwarmingssysteem. In een pass iefhui s hoef je bi jna niet meer act ief te verwarmen, vandaar de naam ‘pass ief ’. Wi j bouwen uw energiezuinige woning! Nazarethst raat 43 A 9840 De Pinte T. 09 281 1 1 44 M. 0475 23 17 90 info@di rk-bradt .be www.di rk-bradt .be

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=