House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

Tabel - Evolut ie van de gemiddelde woningpr i j zen (euro) Deinze en buurgemeenten 2022 versus 2021 Deinze wi l ook de komende jaren verder groeien als een dynamische en leefbare provinciestad De stad Deinze heef t de voorbi je jaren een ware metamor fose ondergaan waarbi j het z ichzel f t ransformeerde van een wat doorsnee Vlaamse gemeente naar een dynami - sche en moderne provinciestad. Gez ien de recente fus ie in 2019 vereenzelvigen heel wat inwoners z ich eerst met hun deelgemeente en nadien pas met hun eigenl i j ke nieuwe fus iegemeente. Begr i jpel i j k want voor de fus ie waren Deinze en Nevele immers twee zel fstandige gemeenten met el k hun eigen deelgemeenten. De nieuwe fus iegemeente Deinze wi l in de eerste plaats dan ook vooral verbinden met respect voor ieders mening en gevoel van ident i tei t . In navolging van het succesvol - le plan ‘Deinze 2020’ lanceerde het gemeentebestuur de nieuwe toekomstvi s ie #Deinze2040. Deinze groei t constant met meer inwoners , heel wat t rends en dus veel ideeën. De leefbaarheid van de stad i s dan ook pr ior i tei t nummer één waarbi j er resoluut gekozen wordt voor vernieuwing en duurzaamheid. Momenteel z i jn al enkele projecten afgewerkt , andere z i jn nog lo- Woning 2022 Woning 2021 Deinze 357.012 353.936 Nazareth 363.713 394.91 1 Gent 366.408 360.750 Aal ter 394.004 335.635 Latem 873.677 732.977

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=