House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

BELASTINGEN OP TWEEDE VERBLIJVEN MAAKT Wie een tweede verbl i j f koopt in België staat best ook even st i l bi j de gemeentebelast ing, die u voortaan jaar l i jks moet betalen. In 2023 zul len Vlaamse steden en gemeenten voor 108 mi l joen euro inkomsten halen ui t de tweedeverbl i jfstaks. De kustgemeenten zi jn met zo’n 85 mi l joen euro goed voor het grootste aandeel . Voor de kustgemeentes is de belasting op tweede verbl i jven ui tgegroeid tot een van de belangr i jkste inkomstenbronnen. Meestal wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Het tarief varieert van gemeente tot gemeente. Wie een tweede verbl i j f heeft in Knokke-Heist betaal t jaar l i jks 790 euro. In Koksi jde betaal t u het meest . Voor een studio gaat het over 1 .027 euro, voor grotere huizen en appartementen betaal t u maar l iefst 1 .239 euro per jaar. KUSTGEMEENTEN 85 MILJOEN RIJKER Overweegt u de aankoop van een tweede verblijf in België? Verlies niet uit het oog dat u jaarlijks een extra aanslagbiljet zal ontvangen. Want veel gemeentes – waaronder alle Belgische kustgemeentes – heffen een afzonderlijke gemeentebelasting op tweede verblijven. Deze tweedeverblijfstaks kan ook gelden voor wie investeert in studentenhuisvesting.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=