House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

De verwerking van regenwater is ook een aandachtspunt. Hoe gaan jullie hiermee om? “Om zo weinig mogelijk regenwater af te voeren via de riolering en zo veel mogelijk lokaal te laten infiltreren, hebben we voor de wegenis maximaal gewerkt met waterdoorlatende materialen. Tijdens de uitvoering van het project heeft dit wel belangrijke implicaties voor de timing en het afstemmen van de activiteiten. Ook voor de woningen werd voor een maximaal hergebruik en vertraagde afvoer van het regenwater gekozen. Wat niet hergebruikt wordt in de woning zelf, komt in de grachten en wadi (water, afvoer, drainage en infiltratie) terecht. Hier zal het vertraagd infiltreren in de ondergrond en zo helpen tegen wateroverlast en droogte.” Je gaf al aan dat planning belangrijk is voor een groot project zoals De Baarlekorf. Wat doen jullie allemaal? “Loyd volgt het project op van A tot Z. Eerst brengen we de nodige vergunningen in orde. Om meer te variëren, deden we voor De Baarlekorf een beroep op drie verschillende architecten. Daarna volgen de commercialisatie en verkoop. Nu zijn we volop in uitvoering. We begeleiden en informeren onze kopers over het bouwproces, tot de overhandiging van de sleutels van hun nieuwe woning.” De Baarlekorf: modern woonproject in de Leiestreek Het mooie Baarle maakt deel uit van de Gentse deelgemeente Drongen en is de thuishaven van De Baarlekorf. Dit project ligt te midden van het groen op amper twee minuten rijden van de oprit van de E40autosnelweg. Ook het station van Drongen is vlakbij. Wandelaars en fietsers zullen zich verheugen op de talrijke knooppunten, het vele groen in de buurt en de nabijheid van de Leie. De Baarlekorf biedt de keuze uit drie woningtypes: appartementen, gezinswoningen en assistentiewoningen. Ben je op zoek naar een handelspand? Ook dan is De Baarlekorf de ideale locatie met een goede visibiliteit. Op deze bruisende woonsite vind je een heel divers publiek, van jonge gezinnen tot ervaren levensgenieters. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan snel op www.debaarlekorf.be De verwerking van re enwat r is ook een aandachtspunt. Hoe gaan jullie hierme om? “Om zo weinig mog lijk regenwate af te voeren via de riolering en zo veel mogelijk lokaal te laten infiltreren, hebben we voor de wegenis maximaal gewerkt m t waterdoorlaten e m rial n. Tijdens de uitvoering van h t project heeft dit wel belangrijke implicaties voor de timing en het afstemmen van de activiteiten. Ook voor de woningen erd voor en maximaal hergebruik n ve traagde afvoer van het regenwate kozen. Wat ni t hergebruikt wordt n de woning z lf, komt in de grachten en wadi (water, afvoer, dr inag en i filtratie) terecht. Hi zal het vertraagd infiltreren i de ondergrond en zo help tegen wateroverlas en d oog .” Je gaf al aan dat pl ning bela grijk is voor een gr ot project zoals De Baarlekorf. Wat doen jullie allemaal? “Loyd volgt het pr ject op van A t Z. Eers breng n we de nodige vergunning n i ord . Om me r te variëren, deden we voor De Baarlekorf een beroep op drie verschillende architecten. Daarna volgen de commercialisati en verkoop. Nu zijn we volop in uitvoer g. We be eleiden en inform ren nze kopers over h t b uwproces, tot de overhandiging van de sleutels van hun nieuwe woning.” De Baarlekorf: modern wo nproject in de Leiestr ek Het mooie Baarle ma kt deel ui van de Gentse de lgemeent Drongen en is de thuishaven van D Ba rlekorf. Dit project ligt te midden van het groe op amper twee minuten rijden van oprit van de E40autosnelweg. Ook h t station van Dr ge is vlakbij. Wandelaars en fiet ers zullen zich verheugen op de talrijke knooppunten, het vele groen in de buurt en de nabijheid van de Leie. D Baarlekorf biedt de keuze uit drie woningtypes: ap artementen, gezinswoninge e assistentiewoningen. Ben je op zoek naar e n h nd lspand? Ook dan is De Baarlekorf de ideale locatie met een goed visibilit it. Op d ze bruis nde woonsite vind je e n heel divers publ ek, van jonge gezin en tot ervaren levensg i t rs. Wil je meer weten over dit pr j ct? Kijk dan snel op www.debaarlekorf.be

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=