House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

KWALITEIT IS PRIORITEIT! Binnenschi lderwerken Uw inter ieur opf r i ssen met een l i k je ver f, het i s een snel le manier om uw hui s nieuw leven in te blazen of eindel i j k de afwerk ing van uw nieuwbouw in gang te zet ten. Wi j komen graag bi j u langs om uw ideeën en dromen vorm te geven. Wel ke ruimte u ook wi l aanpakken, leef ruimte, badkamer of t raphal , wi j weten hier steeds raad mee. Uw schi lderwerken in hui s worden met de grootste zorg ui tgevoerd en enkel met hoogwaardige producten. We schi lderen snel én zorgvuldig om uw inter ieur tegen schade of spat ten te beschermen. Bui tenschi lderwerken El k hui s heef t z i jn eigen st i j l , z i jn eigen karakter. Het ver tel t een verhaal over de mensen die achter die gevel eten, leven en slapen. Ons team staat k laar om uw pand een mooie, f r i sse ui tst ral ing te geven. Zowel de eindafwerk ing van een moderne nieuwbouw als het opf r i ssen van de gevel van uw authent iek pand pakken wi j met plez ier aan. Decorat ieve technieken of behang Meer pi t in je inter ieur kan op je muren. Met decorat ieve ver f techniek of behang een geef t u uw ruimte ext ra cachet . U heef t keuze ui t een heel verscheiden gamma met el k z i jn eigen ef fect . Decorat ieve technieken U wi l uw ruimte net dat t i kkel t je ext ra geven, dan kan u k iezen voor een decorat ieve techniek . Stuc, kal kver f, Maroc, noem maar op. We bespreken graag volgens uw wensen wel ke techniek passend kan z i jn. En dan z i jn er natuur l i j k nog de k lass ieke ext ra’s zoals magneet- en bordenver f, whi teboard en zoveel meer. Behang als eye catcher Het gebrui k van behangpapier i s weer volop in de mode. Behang doet muren spreken en schept een sfeer die kan gaan van k lass iek tot hypermodern. Behang vindt je terug in al le geuren en k leuren, verschi l lende kwal i tei ten en hun soms speci f ieke eigenschappen zoals vinylbehang, mooi en afwasbaar. Behang past werkel i j k overal , zel fs op uw plafond! Reinigen van gevels en daken Reiniging van gevels en daken i s zeer belangr i j k . Uw gevels en daken kr i jgen namel i j k veel te verduren. Indien je uw gevel / dak in goede staat wi l houden en de levensduur ervan ver lengen, k iest u het beste voor een profess ionele reiniging en bescherming. Uw interieur opfrissen met een likje verf, het is eensnelle manier om uw huis nieuw leven in te blazen MAXIME ‘T KINDT:

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=