House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

OP WEG NAAR UW DROOMWONING, Op weg naar onze ul t ieme droomwoning z i jn we een vol k dat bl i j kbaar niet kan st i l z i t ten. Een pos i t ieve evolut ie want zo maken we van ons hui s een thui s . Niet al leen een plaats om te leven, maar ook een eigen plek om te genieten en te relaxen. Ongeacht de energiecr i s i s en de st i jgende rente zal ook 2023 een jaar worden met heel wat act ivi tei t waarbi j het opval t dat de vastgoedmarkt z ich in snel tempo aan het herui tvinden i s conform de nieuwe noden. De focus l igt op betaalbaarheid, sl immer omgaan met ruimte, meer wooncomfor t , meer genieten en een grotere vorm van f lex ibi l i tei t . Gez ien de steeds st renger wordende energieverei sten z i jn de ui tdagingen groot . Kopers , huurders en investeerders z i jn st renger dan ooi t en weten in de meeste geval len bi j zonder goed naar wat ze op zoek z i jn. MAAK VAN UW HUIS EEN THUIS Elke Belg wordt geboren met een baksteen in de maag. Een statement dat u bijna letterlijk mag nemen aangezien heel wat Belgen in hun leven wel meerdere keren iets kopen, bouwen, huren, verbouwen, renoveren of inrichten. © Tom Mahieu

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=