House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

Meer dan ooi t i s de vastgoedwereld in beweging. We bouwen anders , we leven anders en moeten onszel f tel kens herui tvinden om in die snel t rein van verander ingen mee te z i jn. Dat kan een ui tdaging z i jn. Maar wi j , bi j House & Home, z ien dat als een oppor tuni tei t . Progress ie en innovat ie z i jn de sleutel tot succes… dus staken we House & Home in een vol ledig nieuw jas je. Klaar voor de toekomst en k laar om mensen te inspi reren en te mot iveren. Geniet van di t nieuwe magaz ine en ontdek de kracht en de dynamiek van vernieuwing! Claudia, Alex , Max ime De dynamiek van vernieuwing - VOORWOORD VOORJAAREDITIE 2023 oplage 17.737 exemplaren Verspreiding in Afsnee, De Pinte, Deur le, Drongen, Eke, Nazareth, Sint-Mar tens-Latem, Sint-Deni j s-West rem en Zevergem © Cover foto: Tom Mahieu VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Claudia Byl - claudia@houseandhome.be + 32 483 25 56 90 Alexandre Vi l la - alex@houseandhome.be +32 475 77 70 36 Max ime Vi l la - max ime@houseandhome.be +32 475 33 14 37 Home & Trends BV Bergenkrui slaan 21 , 9070 Destelbergen - www.houseandhome.be LAYOUT Kr i stof Delombaerde - pub@houseandhome.be Al le reproduct ies , zel fs gedeel tel i j k z i jn verboden. De ui tgever i s niet verantwoordel i j k voor fouten in druk of foto’s . Pr i j zen en beschr i jvingen val len onder de verantwoordel i j kheid van de auteurs .

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=