House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

Ook de Contour of CTR col lect ie mag di t sei zoen zeker niet ontbreken. Een op het eerste z icht erg eenvoudig ontwerp, van de I tal iaan Piergiorgio Cazzaniga, waarbi j het f rame slechts met twee punten vastz i t aan de rug van de stoel . Di t i l lust reer t de eenvoud en elegant ie van deze reeks van stoelen, l igbedden, z i tbanken en loungestoelen. Ondanks de lucht ige en ronde vormen i s het inox f rame erg stevig en i s ook het Tr icord touw 100% geschi kt voor bui ten. Kom dus gerust een k i j k je nemen bi j Rechts van de kerk om di t al les te ontdekken en wi j laten jou kenni s maken met ons vol ledige aanbod en beantwoorden graag al le vragen. Onze locat ie in Meigem zorgt ervoor dat we gemakkel i j k berei kbaar z i jn vanui t Gent , Sint-Mar tens-Latem en Deinze en we een per fecte aanslui t ing hebben met de rest van het land via de E40. RECHTS VAN DE KERK PASTORIESTRAAT 3 9800 MEIGEM (DEINZE) 0475/53 53 99 INFO@RECHTSVANDEKERK.BE WWW. RECHTSVANDEKERK.BE VOLG ONS OP INSTAGRAM @RECHTS.VAN.DE.KERK sordoff.com sordoff.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=