House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

PUUR BELGISCH MAATWERK Maatwerk voor ieders budget De ingrediënten daarvoor : vakmanschap, kwal i tei t en l iefde voor de st iel . Wi j st reven steeds naar een unieke oploss ing op maat . Hoogwaardige kwal i tei t leveren i s de norm, in combinat ie met de laatste t rends qua mater ialen en di t aan een eer l i j ke, cor recte pr i j s . Je huis, een thuis Met totaaloploss ingen en maatwerk biedt Vanalderwereldt Inter ieur een duurzame en kwal i tei tsvol le meerwaarde aan je woon- en werkcomfor t . En di t steeds aangepast aan jouw budget en st i j l . Door onze persoonl i j ke aanpak maken wi j van je hui s een ware thui s . Ji j staat centraal Iedere k lant i s uniek . Jouw project bi jgevolg ook . Op zoek naar een keuken, een dress ing, parket of een totaal inter ieur? Wi j staan al t i jd graag voor je k laar om je na een persoonl i j k gesprek een totaalplaat je aan te bieden volgens jouw wensen en noden. We ontvangen je met genoegen in onze showroom. Hier kan je verschi l lende st i j len en mater ialen ontdekken. Daarnaast hebben wi j ook een aanbod aan decorat ie ar t i kelen die jouw inter ieur naar een hoger niveau gaat t i l len. Vakmanschap tot in de punt jes afgewerkt ! Het begint al lemaal met een gesprek waar in we samen met jou naar oploss ingen zoeken om jouw inter ieur te real i seren. Daarna maken we graag een 3D vi sual i sat ie die we compleet ui twerken. Op die manier kr i jg je al een eerste duidel i j k beeld hoe jouw inter ieur er zal ui tz ien. Aan de hand van het ontwerp maken we een jui ste of fer te op met de gekozen mater ialen. Na de laatste detai ls te hebben aangepast aan jouw wensen wordt er def ini t ief opgemeten. Daarna wordt jouw inter ieur omgezet in product ie. Dankz i j ons modern machinepark en bekwame vakmensen komen we steeds tot een ui tstekend resul taat . We gebrui ken dan ook al leen maar de beste mater ialen om jouw inter ieur te real i seren. Jouw dromen waarmaken? Contacteer ons voor meer informat ie, kom langs of maak een afspraak ; zo ben je zeker dat we al leen oog hebben voor jou. Ons familiebedrijf, aangevuld door een ervaren team van werkvoorbereiders, meubelmakers en monteurs, zorgt steevast voor authentieke, karaktervolle keukens en interieurs. VANALDERWERELDT INTERIEUR, MEER DAN 30 JAAR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=