House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

Het asbestattest: Het asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbest vei l ig is. Het beschri jft voor een normaal gebruik van het gebouw weIke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het vei l ig kan beheerd of verwi jderd worden. Heb ik een asbestattest nodig? Sinds 23 november 2022 heeft u als ge- bouweigenaar een geldig asbestattest nodig als het gebouw (of deel ervan) is gebouwd voor 2001 en u het gebouw (of deel ervan) verkoopt of schenkt (erfenissen val len hier niet onder). Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bi j verhuur van het gebouw bent u verpl icht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt. De Vlaamse Regering wi l zo snel mogel i jk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwi jderen wi l ze Vlaanderen tegen uiterl i jk 2040 asbestvei l ig maken. TVH Consult kan het asbestattest voor u opmaken “Na verschi l lende vri je opleidingen te hebben gevolgd over o.a. asbestherkenning en de geschiedenis van asbest, werd het duidel i jk weIke de impact de kankerverwekkende vezels van asbest op onze maatschappi j al hebben gehad en nog zal hebben”, dixit bestuurder Thomas Vanhaesebroeck. “We hebben al lemaal wel vrienden of fami l ie welke aan het renoveren zi jn en onbewust in contact komen met asbesthoudend materiaal . Het asbestattest is een instrument om een nieuwe huiseigenaar te informeren over welke asbesthoudende toepassingen er allemaal bestaan en hoe er mee om te gaan. Dit attest had er eigenl i jk al langer moeten zi jn. . .”. Wat kunnen wij nog voor u betekenen? TVH CONSULT is een multidiscipl inair studiebureau en werd opgericht in 2009. Met ons 6-koppig team leveren we dagdagel i jks technisch en bouwkundig advies aan onze klanten, zi jnde architecten, bouwfirma’s, promotoren en bouwheren. Onze diensten? EPB-verslaggeving, vei l igheidscoördinatie, EPC (zowel residentieel als niet residentieel), luchtdichtheidsmetingen, venti latieverslaggeving, keuring riolering, thermografie, . . . TVH CONSULT BV I Dorpsst raat 98 b0101 I 9800 Deinze I T. +32 (0)9 282 82 12 I info@tvh-consul t .be I www. tvh-consul t .be TALLIEU & TALLIEU  WWW.TNT.BE Korenlei 5A 9000 Gent 09 233 28 28 info@cdf.be Ma tot vrij: 9-12 u en 13-18 u of na afspraak www.CdF.be VERKOOP, VERHUUR EN BEHEER ■ U zoekt, wij vinden… van appartement tot kasteel, van opbrengsteigendom tot handelspand,… ■ Eigendomsbeheer met hoog rendement U WIL VERKOPEN? ■ Gratis realistische schatting van uw eigendom ■ Advies op maat Betrouwbaar en gedreven, CdF biedt maatwerk in vastgoed. BIV 502.403

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=