House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

DEINZE, EEN VEELZIJDIGE STAD IN HET HART VAN DE LEIESTREEK Gelegen tussen Gent en Kor t r i j k langsheen de belangr i j ke verkeersassen E40 en E17 beschi kt Deinze over een ui tstekende berei kbaarheid. Deze l igging zorgt niet al leen voor een sterke economi sche boost maar t rekt daarnaast ook heel wat nieuwe inwoners aan. Met het pracht ige natuur- en recreat iedomein ‘De Br ielmeersen’ in het cent rum bevest igt Deinze ook z i jn reputat ie als groene en vooral leefbare stad. Het hoef t dan ook niet te verwonderen dat ze al meermaals de t i tel ‘ f ietsstad van het jaar ’ heef t weggekaapt . De stad Deinze gelegen in het hart van de Leiestreek telt ruim 44.000 inwoners en is door de fusie met Nevele qua oppervlakte de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen na Gent. Sinds de fusie is de populariteit van Deinze enkel nog toegenomen. De stad kan dan ook terugvallen op bijzonder veel troeven. © Toer isme Leiest reek

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=