House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid i de rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTO IESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dheid in de rustige, st lle, natuurlijk omgeving van Me gem. Ma r ook refereren naar d Latemse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, geni tende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme v de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � EIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde i graa het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? t d i L U X R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAAN & DINSDAG GESLOTEN Voor B nh mmes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refer ren naa de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zie is en gelukkige, genietend man di de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Ee Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje n het goudgee verwijzen naar e pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit h t mo iste wat je kan bieden als ven locatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzi nige v rwijzingen zullen je help n en gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor i kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebas erd op een schilder j van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zoda ig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T O O F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OP INGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � A & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MA NDAG & INSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in d rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook r ferer n naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd n emt om ro d te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT MEIGEM � WWW.BONHOMM S.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEK RK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAANDAG & DI SDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wild ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dheid in de rustige, st ll , natuurlijk omgeving v n Me gem. Ma r ook referer n naar de Latemse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, g nietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te d ken over het leven; Een Bonhomm v de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OP INGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wild ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in d rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Lat mse School ... net achter jullie hoek. Wat we hi r zi n is een gelukkig , genietende man di d tijd n emt om rond te kijken en na te denken o er h t le e ; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar d pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen t jden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan ges den word n. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat w hier zien i een gelukkige, g nie ende man die de tijd n emt om rond te kijken n n te denken over het lev ; Een Bonhomme v n de boven te plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat j kan bieden als eventloc tie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O T U R N I T U R E sordoff.com PASTO IESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid i de rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudg el verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooist wat je kan bieden als eventlocati en luxury loft hierin ervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kun tzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan e t kken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een d uropener zijn. Dit is enigszins geba e rd op en schilderij van Co stant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk met l kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken j llie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E ff.com PA TO IESTRAAT 3 � 9800 EIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEK RK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � M ANDAG & DINSDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dh id in de rustige, st lle, natuurlijk omgeving v n Me gem. Ma r ook r fereren naar d Lat mse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zi n is een gelukkige, g nie ende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het lev n; Een Bonhomm v de bovenste plank, dus! Het strootje n het goudgeel v rwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlang . Volgen mij zi het mooiste wat je ka bied als ventlocatie en luxury loft hi ri vervat: Ru , kalmt (g en stress) die h t gev lg zijn v een goede organisatie. De kunstzinnige v rwijzing n zull n je helpen e n g cultiv e d publi k aan te tr kken e zal ook voor in kunst geïnter sseerde t eristen e n deuropener zijn. Dit is nigsz ns gebase rd p een schilderij van Constant P rmek , dat ik flink hertekende en laat aansluite bij het gevo l en im go van Rechts van d Kerk. Ik tekende he o k zoda ig dat h uit één uk metaal ka ges ed n word n. (ik be hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMM S � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � EIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X R Y O T D O O F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAANDAG & DINS AG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde i graa het g vo l overb engen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzi gen zullen je helpen e n gecultiveerd publi k aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONH MMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? RVDK_022023.indd 1 19/02/2023 15:04

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=