Belastingvoordeel voor lening tweede verblijf: dit is er veranderd en dit kunt u doen

Belastingvoordeel voor lening tweede verblijf: dit is er veranderd en dit kunt u doen

De daling van het aantal verkochte woningen in 2023 biedt wellicht mogelijkheden om investeringsvastgoed tegen een redelijke prijs op de kop te tikken. Maar vanaf dit jaar is het belastingvoordeel voor leningen voor een tweede verblijf of een woning als investering fors ingeperkt. Hoe kan ik dan nog fiscaalvriendelijk investeren in een tweede verblijf?

Vanaf dit jaar is de belastingaftrek voor het langetermijnsparen geschrapt voor wie leent voor een tweede verblijf of een investeringspand. Voor wie nog in 2023 een lening afsloot, verandert er niets. Voor de hele looptijd van de lening blijft u recht hebben op een belastingvermindering van 30% op maximaal 2.350 euro aan kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening, en aan premies die u betaalde op een schuldsaldoverzekering. Eén belastingvoordeel blijft wél overeind: dat van de betaalde intresten op de lening voor de financiering van uw tweede woning. Leent u in 2024 voor een tweede verblijf of investeringsvastgoed, dan kunt u de intresten die u betaalt voor uw lening fi scaal inbrengen. Die betaalde intresten kunt u aftrekken van uw netto belastbaar onroerend inkomen.

Zijn er nog andere manieren om fiscaalvriendelijk investeringsvastgoed te kopen?

U hoeft als particulier niet per se een hypothecaire lening af te sluiten. U kunt ook uw aanvullend pensioen gebruiken voor de financiering van investeringsvastgoed. Dat kan zowel voor het bouwen van een woning, als voor het kopen van bouwgrond om een woning neer te poten. Een voorwaarde is dat de onroerende goederen belastbare inkomsten opleveren voor u. Het onroerend goed moet ook gelegen zijn binnen de Europese Economische Ruimte. Ook voor een tweede verblijf in Spanje kunt u dus een beroep doen op uw aanvullend pensioen. Het gaat meer bepaald om de tweede pensioenpijler die u opbouwt via een groepsverzekering, individuele pensioentoezegging (IPT) of een vrij aanvullend pensioen (WAP, VAPZ).

Het grote voordeel? Op deze manier beschikt u over extra middelen die u in staat stellen een groter bedrag te lenen, of om meer werken te laten uit voeren. Bovendien is het gebruiken van uw aanvullend pensioen ook fiscaalvriendelijk. Het is bijvoorbeeld veel voordeliger uw aanvullend pensioen te gebruiken dan uzelf als zelfstandige een loonsverhoging toe te kennen om dat extra loon dan te investeren in vastgoed. Als u uw wedde verhoogt om privé te beleggen in een onroerend goed, wordt dat fiscaal afgestraft. Van elke verhoging van 100 euro blijft er na belastingen slechts 38 over, door verhoogde sociale bijdragen en een hoger belastingtarief.

Hoe werkt het?

Op het ogenblik waarop u een voorschot opneemt, u het aanvullend pensioen in pand geeft of de afkoopwaarde van uw aanvullend pensioen toewijst aan het wedersamenstellen van uw hypothecaire lening, moet u geen belastingen betalen. U wordt pas belast op het moment van de definitieve uitbetaling van uw aanvullend pensioen. Normaal gezien betaalt u een eenmalige belasting op uw uitkering van uw aanvullend pensioen, als die wordt uitgekeerd als een eenmalig kapitaal. Als u uw aanvullend pensioen heeft gebruikt voor de aankoop van vastgoed, dan wordt die belasting in bepaalde gevallen vervangen door een belasting gespreid in de tijd.

Het voordeel

Tot een aantal jaren na uw pensionering en tot een bepaalde drempel (93.620 euro voor het aanslagjaar 2024) wordt het deel gebruikt voor vastgoedfinanciering via een VAPZ belast als een fictieve rente. Die is gelijk aan 1% tot 5%* van het bedrag dat u heeft gebruikt voor vastgoedfinanciering. Ze wordt voor een periode van 10 of 13 jaar bij uw andere inkomsten gevoegd en dan gezamenlijk belast.

*Het toegepaste percentage hangt af van de leeftijd waarop het aanvullend pensioen uitbetaald wordt. Op het bedrag boven de drempel betaalt u de belastingen die gebruikelijk zijn voor aanvullende pensioenen. In deze tabel vindt u de details. (bron: fsma.be)

Nog andere vragen over fiscaliteit? De specialisten van Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek: info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart