Wat zijn uw rechten en plichten bij het huren van een woning

Wat zijn uw rechten en plichten bij het huren van een woning

De huurmarkt in België draait op volle toeren waarbij een toenemend aantal Belgen kiest om te huren. De keuze om te huren kan voortvloeien vanuit verschillende redenen. Voor jongeren staat huren veelal synoniem voor een bepaalde vorm van vrijheid en flexibiliteit. Wie niet gebonden is aan een pand kan immers sneller van job wisselen en heeft zo geen beperkingen voor zijn of haar carrièreplanning.

Voor sommigen kan het een tussenstation zijn naar een eventueel latere aankoop van een eigen woning en voor anderen is het dan weer een zeer bewuste keuze. Los van de beweegredenen is het goed om eens stil te staan bij uw rechten en plichten als huurder. Waarmee moet u rekening houden, wat mag een eigenaar u als kandidaat-huurder vragen en met welke bijkomende kosten moet u rekening houden?

EEN EIGENAAR VAN EEN PAND MAG NIET ZOMAAR ALLES VRAGEN AAN EEN KANDIDAAT-HUURDER

Als een eigenaar van een pand samen met een immokantoor op zoek gaat naar een huurder zal men verschillende kandidaten moeten afwegen. Op zichzelf hoeft het niet te verwonderen dat de eigenaar hierbij de voorkeur geeft aan een huurder die te vertrouwen is als goede huisvader van het pand. Daarnaast moet het ook iemand zijn die stipt de maandelijkse huur zal betalen. Hierbij zal de eigenaar veelal in samenspraak met het immokantoor de verschillende kandidaat-huurders beoordelen. Tijdens dit parcours zijn er zaken die de verhuurder wel en niet mag vragen aan kandidaat-huurders. Discriminatie op basis van bijvoorbeeld huidskleur, geaardheid en geloofsovertuiging is verboden. In een eerste fase mag de verhuurder enkel algemene zaken vragen zoals de naam en de contactgegevens.

Van zodra het gesprek iets verder gevorderd is en er ook een plaatsbezoek is geweest heeft de verhuurder ook het recht om te vragen naar het inkomen van de kandidaat-huurder. In de laatste fase bij het ondertekenen van de huurovereenkomst mag men vragen naar een identiteitskaart zodat de huurdocumenten correct kunnen worden opgemaakt.

EEN GOEDE PLAATSBESCHRIJVING IS CRUCIAAL ZOWEL VOOR DE VERHUURDER ALS VOOR DE HUURDER

Soms wordt er voorafgaand te weinig aandacht besteed aan een goede plaatsbeschrijving van het huurpand. Alles is in het begin immers nog koek en ei en van eventuele disputen is nog geen sprake. Toch is het niet alleen verplicht maar ook cruciaal dat in deze beginfase een uitgebreide plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Als er in de toekomst of na het verlopen van de huurovereenkomst toch discussies ontstaan is het veelal enkel deze plaatsbeschrijving die uitsluitsel kan geven. Wanneer de plaatsbeschrijving te beknopt of onvoldoende geargumenteerd is kan dit tot oeverloze discussies leiden waarbij in sommige gevallen enkel een vrederechter nog een eindoordeel kan vellen. Een goede plaatsbeschrijving moet zulke vervelende procedures vermijden.

Naast een grondige gedetailleerde beschrijving van het huis of het appartement zijn vooral ook foto’s belangrijk. Voorzie de plaatsbeschrijving dus van voldoende beeldmateriaal zodat ook visueel alles goed gestaafd is. Ook eventuele kleine reeds aanwezige beschadigingen moeten gefotografeerd worden zodat bij het einde van de huurovereenkomst deze schade niet onterecht toegewezen wordt aan de huurder. Een plaatsbeschrijving mag niet zomaar éénzijdig opgesteld worden. De verhuurder zal in de praktijk het initiatief nemen maar moet wel nog ruimte laten om eventuele opmerkingen of aanvullingen van de huurder mee op te nemen. Het moet dus een document zijn waar beide partijen zich inhoudelijk mee kunnen akkoord verklaren.

WELKE KOSTEN ZIJN VOOR DE VERHUURDER EN WELKE KOSTEN ZIJN VOOR DE HUURDER?

Wanneer een huis of appartement gehuurd wordt zijn er altijd wel zaken die over verloop van tijd defect gaan en daardoor moeten onderhouden of vervangen worden. Voor veel huurders is het niet altijd duidelijk wie wat moet betalen. Samengevat komt het hierop neer. De huurder betaalt alle kosten die voortvloeien uit het dagelijkse gebruik van het pand. We denken hierbij aan de kosten van internet, elektriciteit, water, aardgas enzovoort… Als u huurt in een appartementsgebouw dan draagt u als huurder maandelijks ook bij in de algemene kosten van de gemeenschappelijke delen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld zaken zoals de schoonmaak en het onderhoud van de inkomhal en de liften, de keuring van de brandhaspels, gemeenschappelijk elektriciteits- of waterverbruik, vervanging van lampen enzovoort… Grotere of ingrijpende herstellingen zoals het vervangen van een defecte Cv-ketel, het repareren van kranen of herstellen van het dak zijn zaken die door de verhuurder als eigenaar van het pand worden betaald. Kleine herstellingen of reparaties daarentegen vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder waarbij hij of zij verondersteld wordt als goede huisvader van het pand te handelen. Het vervangen van lampen of batterijen in een rookmelder, maar ook de regelmatige keuring van de ketel en het onderhoud van een aanwezige tuin vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Ook wanneer de huurder door oneigenlijk of foutief gebruik schade heeft toegebracht is hij of zij tevens verantwoordelijk voor de herstelling of vervanging van de toestellen. Omdat het niet altijd 100 procent duidelijk is wat er onder grote en kleine herstellingen valt en om mogelijke misverstanden te vermijden is er het Vlaams Woninghuurdecreet. Dit decreet omvat een volledige lijst van allerhande zaken die vallen onder de noemer van kleine herstellingen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart