Met welke ingrepen kan u energie besparen

Met welke ingrepen kan u energie besparen

De Europese Unie heeft in haar langetermijnstrategie de doelstelling opgelegd om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken zal België de komende jaren maximaal inzetten op een duurzame ontwikkeling met een CO2-uitstoot die 80 tot 95 procent lager moet liggen tegen 2050. Naast de industrie, de mobiliteit en de landbouw dragen ook het verwarmen en koelen van gebouwen in belangrijke mate bij in de totale hoeveelheid broeikasgassen die uitgestoten worden.

Het staat dus buiten kijf dat ook eigenaars van woningen een belangrijke bijdrage zullen moeten leveren om de vooropgestel – de klimaatdoelstelling te halen. We zullen dus met zijn allen nog bewuster moeten leren omspringen met energie en onze da – gelijkse energiebehoefte drastisch moeten verlagen. Het opwekken van duurzame energie zal in de toekomst enkel nog moge – lijk zijn met hernieuwbare energiebronnen.

NEEM UW ENERGIEVERBRUIK ONDER DE LOEP

Voordat we echt van wal steken is het belangrijk om te beginnen met uw eigen energieverbruik te meten. Veel mensen beginnen soms hals over kop met allerhande investeringen in hernieuwbare energie terwijl ze amper weten wat hun dagelijkse energieconsumptie is en welke toestellen in hun woning de eigenlijke grootverbruikers zijn. Zo zijn er heel wat mensen die beschikken over een losstaande Amerikaanse frigo. Enkele jaren geleden was dit immers hip en trendy, zo’n grote roestvrij – stalen frigo als eyecatcher in de keuken, een leuk hebbeding dat bovendien ook nog ijsblokjes kan maken à la minute. Dat deze coole mastodont soms een groot deel van het dagelijkse energieverbruik opslorpt is minder geweten. Hetzelfde verhaal geldt ook voor oudere diepvriezers, wasmachines en droogkasten… oudgediende toe – stellen die quasi onafgebroken staan te draaien en uw elektriciteitsverbruik on – bewust de hoogte injagen. Doe dus eerst een grondige analyse van uw huidige toe – stellen en wees kritisch tegenover oudere toestellen en hun verbruik. In heel wat ge – vallen kan u soms vele honderden euro’s per jaar besparen door enkele energieverslindende toestellen te vervangen door modernere en energiezuinige varianten.

ALLES BEGINT BIJ EEN GOEDE ISOLATIE

Vooraleer we dieper ingaan op enkele slimme investeringen in hernieuwbare energie moeten wij eerst stilstaan bij een goede isolatie. Door de woning te isoleren kan de hoeveelheid warmte die ver – loren gaat door muren, ramen, deuren en het dak aanzienlijk worden verminderd. Hierdoor zal u sowieso minder energie verbruiken om de woning op temperatuur te houden of te koelen. Een goede isolatie kan de temperatuur en vochtigheid in de woning ook beter reguleren, waardoor u het hele jaar door een comfortabeler binnenklimaat heeft. Bovendien heeft isolatie ook als voordeel dat het geluiden van buitenaf kan verminderen, wat bijdraagt aan een aangenamere woonomgeving. Net zoals de investering in een energiezuinig warmtesysteem zal ook een goede isolatie de waarde van de woning substantieel ver – hogen. Een goed geïsoleerd pand draagt immers ook bij aan een gezondere leefomgeving door vochtigheid en schimmelvorming te voorkomen wat resulteert in een betere luchtkwaliteit in de woning.

GEBRUIK VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN IN WONINGBOUW

De weg naar duurzame energie ligt in het gebruik van onuitputtelijke bronnen zoals zon, lucht, water en grondwarmte. Via het gebruik van onder meer zonnepanelen en warmtepompen in woningbouw kunnen we één of meer van deze elementen omzet – ten in energie en op die manier definitief afscheid nemen van de vervuilende fossiele brandstoffen zoals gas, olie, hout en steenkool. Hoewel de initiële investeringskosten voor hernieuwbare energie hoger kunnen zijn dan traditionele energie, zullen de gemaakte kosten zich op termijn terug – verdienen. Door hernieuwbare energie te gebruiken worden we immers minder afhankelijk van het buitenland en schommelingen in de energieprijzen. Daarnaast heeft de technologie de voorbije jaren enorme sprongen voorwaarts gemaakt waardoor de eerste dag na installatie de investering al kan renderen. In deze context manifesteren warmtepompen zich als de nieuwe duurzame standaard in nieuw – bouw. Vorig jaar heeft de Vlaamse overheid beslist om vanaf 2025 warmtepompen te verplichten in nieuwbouwwoningen. Afhankelijk van de technologie kan een warmtepomp ofwel zijn energie uit de lucht halen ofwel uit de grond. Aangezien een warmtepomp volledig op elektriciteit werkt is een combinatie met zonnepanelen aan – gewezen. Zonnepanelen kunnen gebruikt worden voor het produceren van elektriciteit of in combinatie met een zonneboiler voor het opwarmen van water. Door de elektrificatie van onze voertuigen investeren meer en meer mensen ook in een thuisbatterij zodat de opgewekte energie opgeslagen kan worden om bijvoorbeeld in de avond de wagen op te laden.

DOE BEROEP OP EEN PROFESSIONEEL INSTALLATIEBEDRIJF

Duurzame energie wordt ook in de renovatiemarkt de nieuwe norm. Aangezien echter elk renovatieproject anders is moet er qua technieken dus steeds afgetoetst worden welke hernieuwbare energiebronnen al dan niet kunnen geïmplementeerd worden. Wie van plan is om zijn woning energetisch te renoveren doet dan ook best een beroep op een professioneel installatiebedrijf. Een bedrijf dat met de nodige ervaring en kennis van zaken uw renovatiedroom kan verwezenlijken, rekening houdend met uw budget en de technische mogelijkheden van uw woning.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart