Belastingen op tweede verblijven maakt kustgemeenten 85 miljoen rijker

Belastingen op tweede verblijven maakt kustgemeenten 85 miljoen rijker

Overweegt u de aankoop van een tweede verblijf in België? Verlies niet uit het oog dat u jaarlijks een extra aanslagbiljet zal ontvangen. Want veel gemeentes – waaronder alle Belgische kustgemeentes – heffen een afzonderlijke gemeentebelasting op tweede verblijven. Deze tweedeverblijfstaks kan ook gelden voor wie investeert in studentenhuisvesting.

Foto Versluys Trinity tower

Wie een tweede verblijf koopt in België staat best ook even stil bij de gemeentebelasting, die u voortaan jaarlijks moet betalen. In 2023 zullen Vlaamse steden en gemeenten voor 108 miljoen euro inkomsten halen uit de tweedeverblijfstaks. De kustgemeenten zijn met zo’n 85 miljoen euro goed voor het grootste aandeel. Voor de kustgemeentes is de belasting op tweede verblijven uitgegroeid tot een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Meestal wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Het tarief varieert van gemeente tot gemeente.

Wie een tweede verblijf heeft in Knokke-Heist betaalt jaarlijks 790 euro. In Koksijde betaalt u het meest. Voor een studio gaat het over 1.027 euro, voor grotere huizen en appartementen betaalt u maar liefst 1.239 euro per jaar.

WAAROM EEN TWEEDEVERBLIJFSTAKS?

De gemeenten die een belasting op tweede verblijven heffen, zien dit doorgaans als een compenserende heffing. De redenering is dat mensen met een tweede verblijf wel opcentiemen betalen in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn, maar dat de gemeente waar ze hun tweede verblijf hebben daar niets aan heeft. En dat terwijl ze wel dezelfde voorzieningen genieten als de lokale bewoners op het vlak van brandweer, politie en het onderhoud van de openbare domeinen.

In drie van de tien kustgemeentes gaat het argument van de compensatie niet op. De bewoners van Knokke, Koksijde en De Panne betalen namelijk 0 procent opcentiemen, waardoor ze beter af zijn dan de mensen die er een tweede verblijf hebben. Verschillende eigenaars van een tweede verblijf hebben de voorbije jaren rechtszaken aangespannen op grond van het argument dat het gelijkheidsbeginsel geschonden is.

De geviseerde kustgemeentes formuleren vervolgens nieuwe argumenten waarmee ze het verschil in fiscale behandeling verantwoorden. Ze hebben het dan over:

  • het vermijden van prijsdruk op de woningmarkt,
  • de bescherming van residentieel wonen,
  • de vrijwaring van de sociale cohesie,

Voorheen werden de meeste rechtszaken in het voordeel van de belastingplichtige uitgesproken. De jongste tijd zijn de uitspraken soms in het voordeel van de belastingplichtige en soms ook niet.

DIEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN

U hoeft niet akkoord te gaan met de belasting die een gemeente oplegt. Dien binnen de drie maanden na ontvangst van de belastingbrief een bezwaarschrift in. Dit doet u door een aangetekende brief te richten aan de gemeente. De gemeente heeft een termijn van zes maanden om te beslissen of ze het bezwaar aanvaardt of verwerpt.

Een bezwaarschrift indienen, kost niets meer dan het bedrag van de aangetekende brief. Het is perfect mogelijk een bezwaarschrift in te dienen en tegelijk toch de belasting te betalen. Op die manier voorkomt u dat u verwijlintresten moet betalen voor het geval toekomstige rechterlijke uitspraken de belasting toch zouden rechtvaardigen. In de praktijk kunt u ervan uitgaan dat de gemeente uw bezwaarschrift zal verwerpen.

ACTIE VIA DE RECHTBANK?

Als u wil vermijden om de belasting te betalen, zal u meestal naar de rechtbank moeten stappen. Zo lang de gemeentes hun beleid niet bijsturen, zijn eigenaars genoodzaakt om ieder jaar een nieuwe procedure op te starten.

OOK ANDERE BELASTINGEN WEGEN DOOR

Naast de gemeentebelasting betaalt u in België nog andere belastingen op een tweede verblijf:

  • Onroerende voorheffing
  • Provinciebelasting
  • Personenbelasting

STUDENTENSTEDEN

Ook studentensteden Leuven en Gent hebben de weg naar de tweedeverblijfstaks gevonden. De tweedeverblijfstaks kan er van toepassing zijn op studentenhuisvesting. Gent heeft zijn belastingreglement zo georganiseerd dat als niemand op een adres is ingeschreven, de eigenaar van het gebouw ofwel tweedeverblijfstaks ofwel leegstandsheffing moet betalen.

Denkt u aan een tweede verblijf in het buitenland? Ook daar bent u meestal onderhevig aan allerlei lokale taksen en jaarlijkse aanslagen.

Hou bij de aankoop van een tweede verblijf dus rekening met de fiscale lasten op lange termijn. Contacteer Lauwers Fiscale Advocaten om de fiscale gevolgen van uw aankoop in kaart te brengen.


VOEL JE THUIS IN DE ADVOCATUUR

In 2003 richtte Thierry Lauwers het kantoor Lauwers Fiscale Advocaten op. “We hebben intussen twee kantoren en werken met een team van tien mensen. Stuk voor stuk gedreven medewerkers met een flinke dosis expertise en energie.” Thierry Lauwers is ook docent fiscaliteit aan verschillende hogescholen en publiceert regelmatig over fiscaal-juridische thema’s.

Voor de verdere groei van het kantoor is Lauwers Fiscale Advocaten op zoek naar:

  • een medewerker advocaat met meerdere jaren ervaring in het Fiscaal Recht.
  • een medewerker advocaat met meerdere jaren ervaring in Estate Planning.
  • een stagiair advocaat met specialisatie in het Fiscaal Recht.

Meer informatie over deze vacatures vind je op www.lauwers-law.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart