Duurzaamheid speelt een cruciale rol bij de waardevastheid van uw woning

Duurzaamheid speelt een cruciale rol bij de waardevastheid van uw woning

“Een slechte EPC-waarde hoeft niet noodzakelijk tot een geweigerd woonkrediet te leiden,” aldus de Nationale Bank vorig jaar.

Anno 2023 zijn er echter heel wat banken die de EPC-waarde wel degelijk als een belangrijk element beschouwen bij het al dan niet toekennen van een krediet. Met deze nieuwe interne procedures lijken dus ook de banken definitief de weg te zijn ingeslagen naar een meer duurzaam vastgoedpatrimonium waarbij ze automatisch een groter risicoprofiel plakken op energieverslindende panden. Een kredietdossier voor een energiezuinige woning daarentegen zal in veel gevallen de stempel ‘betrouwbaar en waardevast’ meekrijgen

EEN ENERGIEZUINIGE WONING IS NIET ALLEEN BETER VOOR HET MILIEU, MAAR OOK VOOR UW PORTEMONNEE

Als u een energiezuinig huis of appartement koopt verkleint u niet alleen uw ecologische voetafdruk maar bovendien kan u ook heel wat centen besparen op uw energiefactuur. Iedereen beseft ondertussen dat de energieprijzen hoog zullen blijven. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben de energietransitie van vervuilende fossiele brandstoffen naar meer duurzame energiebronnen in een stroomversnelling gebracht. Een evolutie waar we in de nabije toekomst ongetwijfeld de vruchten van kunnen plukken maar die momenteel wel gebonden is aan een duur prijskaartje. Los van de eigenlijke discussie over de beste manier waarop we deze energietransitie moeten maken, nemen heel wat kandidaat-kopers nu reeds het zekere voor het onzekere. Met een potentieel lagere energiefactuur in het achterhoofd en het uitzicht op het verkrijgen van gunstigere kredietvoorwaarden gaan ze bewust meer en meer op zoek naar energiezuinige woningen.

IS RENOVEREN NOG INTERESSANT?

Algemeen gezien is een bestaande woning vaak goedkoper dan een nieuwbouw. Wie vandaag echter een afweging maakt tussen de aankoop van een nieuwe of een bestaande woning moet op voorhand goed zijn huiswerk maken. Naast de aantrekkelijkheid van de locatie en het wooncomfort van het pand moet u ook zeker de EPC-waarde extra onder de loep nemen. Alle huizen en appartementen die sinds 1 januari van dit jaar aangekocht worden en een energie-label E of F hebben, moeten verplicht gerenoveerd worden naar minimum een label D en dit binnen een periode van 5 jaar na de aankoop. Deze renovatieverplichting is niet vrijblijvend en is wel degelijk juridisch verankerd in een dwingende wetgeving. Bij het niet voldoen aan deze energieverplichting riskeert de nieuwe eigenaar een administratieve geldboete die in extreme gevallen kan oplopen tot 200.000 euro. Een boete die bovendien ook de eigenlijke verplichting niet opheft maar automatisch gekoppeld wordt aan een nieuwe termijn waarbinnen het label moet behaald worden. Toch blijft renoveren zeker nog interessant, maar dan mag u niet zomaar over één nacht ijs gaan. Als u een oudere woning goedkoop kan aankopen en met een strikt afgelijnd budget kan renoveren zijn er momenteel zeker interessante deals te doen. Om dat renovatiebudget correct in te schatten doet u best beroep op een professioneel renovatiebedrijf dat u kan bijstaan met raad en daad. Met de sterk gestegen prijzen van bouwmaterialen schatten heel wat kandidaat-kopers hun renovatiekosten immers te laag in wat hun vervolgens, later in het renovatietraject, zeer zuur kan opbreken.

VASTGOED IS EEN WAARDEVASTE BELEGGING OP VOORWAARDE DAT UW PAND EEN DUURZAAM KARAKTER HEEFT

Voor de toekomst is er een langetermijnpad vastgelegd door de Vlaamse overheid waarbij het verouderd vastgoedpatrimonium gradueel zal moeten evolueren naar een duurzamer en vooral energiezuiniger karakter. De huidige verplichting waarbij E en F panden bij een aankoop moeten gerenoveerd worden naar een minimum D-label is dus nog maar een eerste tussenstap. Het uiteindelijke doel is een A-label voor ieder huis en appartement in Vlaanderen tegen 2050. In de weg naar 2050 zijn er verschillende tussenstations vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045. De evolutie naar meer energiezuinige panden is dus definitief ingezet en zal in de nabije toekomst nog versnellen. Wie vandaag dus vastgoed koopt als eerste eigendom of vanuit een investeringsperspectief houdt dus best rekening met deze nieuwe realiteit. De banken geven alvast met hun aangescherpte kredietvoorwaarden een eerste belangrijk schot voor de boeg waarbij ze duidelijk aangeven dat energieverslindende panden binnen een hoger risicoprofiel vallen. Om de energiefactuur te temperen of een eventuele stressvolle renovatie te vermijden zal de vraag op de vastgoedmarkt steeds sneller evolueren naar uitgesproken energiezuinige panden. Conform deze vraag zullen bepaalde woningen een opwaartse prijsdruk kennen en andere een neerwaartse. Wie in de toekomst bij de eventuele verkoop van de woning wil genieten van een meerwaarde doet er dan ook verstandig aan om nu reeds te investeren in een energiezuinige woning.

OVERZICHT VAN GEPLAND LANGETERMIJNPAD VLAAMSE OVERHEID EN HET TE BEHALEN LABEL BINNEN DE 5 JAAR NA AANKOOP:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart