Nieuwbouw kan u jaarlijks vele duizenden euro’s aan energiekosten besparen

Nieuwbouw kan u jaarlijks vele duizenden euro’s aan energiekosten besparen

Er gaat geen dag meer voorbij zonder nieuws over de stijgende energieprijzen. Hoe we het ook draaien of keren, een feit is dat heel wat energie-experts ervan uitgaan dat het tijdperk van relatief goedkope en tevens ook vervuilende fossiele energiebronnen definitief achter ons ligt. Hoog tijd dus om ook in vastgoed de noodzakelijke omschakeling te maken.

Wie de komende jaren zijn energierekening niet verder wil zien exploderen neemt nu best al de nodige maatregelen. Passief afwachten en hopen dat de prijzen terug naar het oude niveau afzakken is ijdele hoop. Hoe sneller eigenaars, huurders, alsook toekomstige kandidaat-kopers dit beseffen hoe beter voor hun portemonnee. Met deze nieuwe realiteit zit nieuwbouw-vastgoed in een absolute koppositie. Buiten een hoogstaander wooncomfort kan u bij een nieuwbouwwoning of -appartement immers genieten van een lagere energiefactuur waardoor u al snel enkele duizenden euro’s per jaar aan energiekosten kan besparen.

Kies voor nieuwbouw en geniet van een lagere energiefactuur

Recente studies hebben uitgewezen dat u bij een nieuwbouw gemiddeld 7000 euro per jaar kan besparen op uw energiefactuur. Ongeacht de uiteindelijke grootorde van dit bedrag sterk afhankelijk is van de gezinssamenstelling en de ouderdom van de woning blijft het niettemin een duizelingwekkend cijfer dat heel wat mensen aan het denken zet. Deze ‘wake-up call’ begint bij meer en meer mensen effectief door te dringen. Vooral de eigenaars en de huurders van oude panden met een slechte energiescore, hebben af te rekenen met buitensporige energiefacturen. Onderzoek toont dan ook aan dat het vooral deze groep van mensen is die de aankoop of de huur van een nieuwe en energiezuinige woning of appartement overwegen. Daarnaast geven ook het merendeel van de nieuwe kandidaat-kopers aan dat ze in de zoektocht naar het ideale pand een sterke voorkeur hebben voor duurzame woningen die voorzien zijn van een warmtepomp en zonnepanelen.

De vraag naar nieuwbouw blijft jaar na jaar stijgen. Kan de vastgoedmarkt nog volgen?

De evolutie van stijgende energieprijzen zal de vraag naar nieuwbouwwoningen en -appartementen nog verder doen toenemen. Op zichzelf uiteraard een goede zaak gezien hiermee de eigenaar of huurder enerzijds serieus kan besparen op zijn energiefactuur en anderzijds de Vlaamse overheid zijn doelstellingen kan halen om ons woonpatrimonium te verjongen. De grote uitdaging zal er vooral in bestaan om de stijgende vraag naar nieuwbouw te kunnen blijven beantwoorden. Vooral de nieuwbouwflats bleven de eerste zes maanden van dit jaar met ongeveer 14.000 vergunde units sterk achter op dezelfde periode in 2021. Het verschil met enkele jaren geleden waarbij nog recordvolumes van 20.000 units gerealiseerd werden, is dan ook groot. Er zijn verschillende oorzaken waarom de nieuwbouwmarkt momenteel op een lager tempo draait. Met de spectaculair gestegen bouwkosten en de opgelopen leveringstermijnen gaan heel wat projectontwikkelaars bewust op de rem staan. Ten tweede vinden bouwbedrijven amper nog de nodige arbeidskrachten op hun werven. Vooral in Wallonië en Brussel is de situatie op de arbeidsmarkt bijzonder penibel. Ten slotte worden bouwpromotoren ook geconfronteerd met fors opgelopen vergunningstermijnen waardoor heel wat vastgoedbedrijven verkiezen de toekomstige projecten uit te stellen in afwachting van meer economische zekerheid.

Renovatie kan een alternatieve oplossing zijn, maar is wel gebonden aan risico’s

Omdat er in de huidige tijdsgeest door sommige kopers nog wat afwachtend gereageerd wordt is er nog een vrij goed evenwicht tussen vraag en aanbod. De kans is echter groot, mede door het besef van de stijgende energieprijzen, dat de vraag naar nieuwbouwpanden de komende maanden spectaculair zal toenemen. Hierdoor is het niet geheel ondenkbaar dat er in 2023 een tekort aan energiezuinige nieuwbouw zal ontstaan. Renovaties van oudere panden kunnen in deze context een oplossing bieden. Oudere panden kunnen soms iets goedkoper aangekocht worden zodat de koper een bijkomend budget kan voorzien voor een ingrijpende energetische renovatie. Op die manier kan een koper na de renovatie ook beschikken over een duurzaam pand. Toch blijft voor renovatieprojecten de nodige voorzichtigheid aangewezen. De koper moet zich voorafgaand zijn aankoop uitgebreid informeren via offertes over de materiaalprijzen en de leveringstermijnen. Indien de koper hier te weinig aandacht aan schenkt zal zijn vooropgestelde renovatiebudget al snel ontsporen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart