De meest voorkomende vragen en antwoorden over de huurindexblokkering

De meest voorkomende vragen en antwoorden over de huurindexblokkering

Recent besliste de Vlaamse regering een gedeeltelijke huurindexatieblokkering. Als vastgoedkantoor voorzien we heel wat indexeringen als gratis dienstverlening aan de eigenaars waarvoor we een huurovereenkomst afsloten de voorbije jaren. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Recent appartement met ruim zonnig terras te huur in Statiestraat 77 201, 9260 Wichelen

Wanneer mag de verhuurder je huurprijs niet indexeren?

De verhuurder mag je huurprijs niet meer indexeren vanaf oktober 2022 indien het verhuurde pand een EPC-attest E of F heeft. Indien het over een EPC-attest met score D gaat, dan mag maar de helft van de normale indexering aangerekend worden. Wanneer er geen geldig EPC-attest is, mag er helemaal niet geïndexeerd worden vanaf oktober 2022. Zelfs niet wanneer de verjaardag van de huurovereenkomst van voor 1 oktober dateert, maar de verhuurder de indexaanpassing nog niet gevraagd had. Dit geldt enkel voor huurwoningen als hoofdverblijfplaats en dus niet voor bijvoorbeeld handelspanden of studentenhuisvesting. Dit geldt ook enkel voor private huurwoningen en dus niet voor sociale huurwoningen van een sociale huisvestingsmaatschappij. De regeling geldt bovendien enkel voor huurwoningen gelegen in het Vlaams gewest.

Hoe weet je of je huurwoning een EPC-attest heeft?

Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder om een geldig EPC attest voor te leggen. Sinds 2009 is dit verplicht voor alle huurwoningen.

Hoe weet je of de juiste berekeningswijze gevolgd is?

Wanneer je huurwoning een EPC-attest A+, A, B of C heeft, dan kan je via de huurcalculator de correctheid nagaan door de gegevens in te vullen die je normaal op je huurcontract terug kan vinden. Hetzelfde geldt trouwens voor huurprijsindexeringen die konden plaatsvinden tussen 1 januari en 30 september 2022 en waarvan de verhuurder de indexaanpassing reeds schriftelijk verzocht. Voor deze situaties blijft de oude regeling onverkort gelden ook al levert dit fikse stijgingen van de huurprijs op. Wanneer je huurwoning een EPC-attest D heeft, dan wordt de jaarlijkse huurindexering vanaf 1 oktober 2022 gehalveerd. Je neemt dan de huurprijs die je betaalde in september als startpunt. Daarna bereken je via de huurcalculatorwat de ‘normaal’ geïndexeerde huurprijs zou zijn voor 2022. Je telt je huurprijs van september samen met wat de geïndexeerde huurprijs zou zijn en deelt dit bedrag door 2. Dit is het bedrag dat je verhuurder met EPC-attest D kan vragen. Wanneer je huurwoning een EPC-attest E of F heeft, dan mag er helemaal niet geïndexeerd worden.

Uitzonderlijk vastgoed – voormalige kerk van Overschelde te huur in Liefkenshoek 22, 9230 Wetteren

Wat als er de komende periode energetische renovatiewerken uitgevoerd worden aan de huurwoning?

Als de huurwoning nu een EPC-score D, E of F heeft maar de verhuurder beslist om energetische werken uit te voeren, waardoor de EPC-score A+, A, B of C wordt, dan kan er weer normaal geïndexeerd worden vanaf het moment van voorlegging van dergelijke EPC-attest. Als huurder doet u er best aan om de uitvoering van energetisch werken, indien behoorlijk op voorhand aangekondigd, toe te laten. Dit zal gunstig zijn voor uw energiefactuur. Bovendien zou een weigering wel eens kunnen beschouwd worden als een misbruik van recht.

Als het contract nu niet wordt geïndexeerd, betekent dit dan dat er volgend jaar twee indexaties zullen moeten worden betaald?

De huurprijsindexeringsbeperking blijft een jaar doorwerken na de verjaardag van het huurcontract zolang het pand een slecht EPC heeft. Vanaf 1 oktober 2023 zal er wel opnieuw geïndexeerd mogen worden, maar er wordt voor gezorgd dat de gemiste indexering daar dan niet bij wordt opgeteld. Hier werd een specifieke berekening voor uitgewerkt die we later uitgebreid zullen toelichten, aangezien deze pas vanaf oktober 2023 zal gelden.

(Bron: Huurdersplatform)

Immo Zone Zuidlaan, 72 Wetteren – 0484 84 84 86 – Laarnebaan 48 Heusden – 09 231 75 92 info@immo-zone.be www.immo-zone.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart