Hoe kijkt de Belgische fiscus naar uw vastgoed in het buitenland?

Hoe kijkt de Belgische fiscus naar uw vastgoed in het buitenland?

Sinds de coronacrisis swingen de Belgische vastgoedprijzen de pan uit. De oorlog in Oekraïne gaat hand in hand met een wereldwijde economische schokgolf. Europa kreunt onder de energiecrisis en de Westerse ondernemers zien de prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt met lede ogen aan. Investeren in buitenlands vastgoed is een van de strategieën om in deze economisch woelige tijden perspectief te creëren. Hoe gaat de Belgische fiscus om met de inkomsten van vastgoed buiten de Belgische grenzen?

Belasting op basis van het kadastraal inkomen

Vanaf het aanslagjaar 2022 worden de inkomsten van buitenlandse onroerende goederen op dezelfde wijze belast als die van Belgisch vastgoed. België werd immers herhaaldelijk op de vingers getikt door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Tot voor kort werden buitenlandse onroerende goederen belast op basis van hun werkelijke huurinkomsten of hun huurwaarde. Belgische onroerende goederen (niet verhuurd dan wel verhuurd aan niet-professionele gebruikers), werden (en worden nog steeds) belast op basis van hun kadastraal inkomen, al dan niet verhoogd met 40 %.

Dat kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat veel lager ligt dan de werkelijke huurinkomsten. Er was dus inderdaad sprake van een ongelijke behandeling. België weigerde standvastig om de Belgen op hun werkelijke huurinkomsten te belasten en besloot de ongelijkheid weg te werken door het kadastraal inkomen te ‘internationaliseren’. De fiscus kent bijgevolg aan de in het buitenland gelegen goederen (die niet verhuurd worden aan professionelen) van Belgische belastingplichtigen een kadastraal inkomen toe.

Het vaststellen van dit kadastraal inkomen is geen eenvoudig kwestie. De fiscus is voor het bepalen van het kadastraal inkomen in belangrijke mate afhankelijk van informatie die door de belastingplichtige wordt overgemaakt. Wanneer er voor uw in het buitenland gelegen onroerend goed nog geen kadastraal inkomen beschikbaar is, doet u er goed aan om zo snel mogelijk advies in te winnen van een specialist om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten.

Bij de verhuur van in het buitenland gelegen vastgoed aan professionele huurders wordt het belastbaar inkomen nog steeds berekend op basis van de werkelijk ontvangen huurprijs, verminderd met een kostenforfait van 40 %.


“Voortaan worden de inkomsten van buitenlands vastgoed op dezelfde wijze belast als die van Belgisch vastgoed.”


Nieuwe aangifteverplichtingen

Vak III van uw aangifte van de personenbelasting is vanaf aanslagjaar Hoe kijkt de Belgische fiscus naar uw vastgoed in het buitenland? 2022 gewijzigd ten opzichte van voorgaande aanslagjaren. De inkomsten van buitenlandse oorsprong en de inkomsten van Belgische oorsprong moeten voortaan in dezelfde rubriek worden aangegeven, zijnde rubriek A. Rubriek B is bedoeld voor de aangifte van bepaalde gegevens over de inkomsten van buitenlandse onroerende goederen die eerder werden vermeld in rubriek A. De gewijzigde wet gaat dus hand in hand met een gewijzigd aangifteformulier. Bovendien moeten de belastingplichtigen ook zelf heel wat stappen ondernemen om het kadastraal inkomen van hun in het buitenland gelegen vastgoed te laten bepalen. Het is dus belangrijk om de zaken preventief en doeltreffend aan te pakken. Laat u adviseren omtrent de bestaande fiscale mogelijkheden en valkuilen die hand in hand gaan met uw onroerende investeringen. Dit geldt voor investeringen in België en voor investeringen buiten de landsgrenzen.


Voel je thuis in de advocatuur

In 2003 richtte Thierry Lauwers het kantoor Lauwers Fiscale Advocaten op. “We hebben intussen twee kantoren en werken met een team van tien mensen. Stuk voor stuk gedreven medewerkers met een flinke dosis expertise en energie.” Thierry Lauwers is ook docent fiscaliteit aan verschillende hogescholen en publiceert regelmatig over fiscaal-juridische thema’s.

Voor de verdere groei van het kantoor is Lauwers Fiscale Advocaten opzoek naar:

  • een medewerker advocaat met meerdere jaren ervaring in het Fiscaal Recht.
  • een medewerker advocaat met meerdere jaren ervaring in Estate Planning.
  • een stagiair advocaat met specialisatie in het Fiscaal Recht.

Meer informatie over deze vacatures vind je op www.lauwers-law.be


Lauwers Fiscale Advocaten is een advocatenkantoor met meer dan 45 jaar ervaring in alle aspecten van het fiscaal recht. We drukken regelmatig onze stempel op de fiscale rechtspraak en zorgen zo voor meer fiscale rechtvaardigheid voor burgers en bedrijven. De fiscale wetgeving evolueert continu en ook de financiële technologie staat niet stil. Het team van Lauwers Fiscale Advocaten volgt alle ontwikkelingen op de voet en is een pionier in het verkennen van onbekend fiscaal terrein. Ontdek onze juridische diensten op www.lauwers-law.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart