Vochtproblemen in de kelder? D&S staat voor u klaar

Vochtproblemen in de kelder? D&S staat voor u klaar

Een kelder is één van de meest handige ruimtes in een woning. Het is een koele opslagruimte waar u veel spullen, maar ook voedingswaren en dranken in kwijt kan. Jammer toch als u uw kelder niet meer kunt gebruiken door vochtproblemen? D&S Renovatiewerken lost vochtproblemen in uw kelder snel op door kelderdichting, ook wel waterdichting genoemd.

Oorzaken van vocht in de kelder

Hoe komt dat vocht precies in de kelder terecht? Dergelijke vochtproblemen kunnen verschillende oorzaken kennen. Zo kan het vocht afkomstig zijn van grondvocht van buitenaf, regeninslag, scheuren in de keldervloer- of muren, slechte dichting van de naden tussen muur en vloer of een slechte afvoer.

Vochtproblemen in de kelder pakt u maar beter zo snel mogelijk en liefst grondig aan. Vocht en eventuele schimmels kunnen immers niet alleen een negatieve impact hebben op uw gezondheid, maar ook op de stabiliteit van uw woning, zeker in de kelder. De keldermuren maken immers deel uit van de fundering van uw huis.

Om een goede oplossing voor het vochtprobleem in uw kelder te kunnen aanreiken, moeten we eerst heel zeker weten wat de oorzaak precies is. Gaat het slechts om een slecht sluitend raam? Dan is dat eenvoudig op te lossen. Is de oorzaak echter minder voor de hand liggend, dan kan kelderdichting, ook wel kelderbekuiping, een oplossing zijn.

Hoe krijg ik weer een waterdichte kelder?

Kelderdichting of kelderbekuiping betekent dat de keldermuren worden gecementeerd met verschillende fixeerlagen, waterdichtingsmortels en snelcement, tot ze volledig waterdicht zijn. Daarbij wordt vaak ook de kimnaad, ofwel het raakpunt tussen uw keldermuren en keldervloer, extra verstevigd. Deze plaats is immers het meest gevoelig voor vocht en water.

Stijve of soepele kelderbekuiping

Er bestaan trouwens twee soorten kelderdichting, namelijk stijve kelderbekuiping en soepele kelderbekuiping. Het eerste type betekent dat er vochtwerend mortelpleisterwerk op een vetvrije en propere ondergrond wordt geplaatst. Dergelijke kelderdichting is op zichzelf bestand tegen de grondwaterdruk.

In elk geval worden bij kelderdichting eerst de muren van de kelder zoveel mogelijk afgekapt. Zo kunnen we vaststellen langs waar het grondwater door de muren sijpelt. Deze lekken maken we terug waterdicht met waterdicht cement. Waar nodig wordt een nieuwe vloerplaat gegoten en daarna worden alle fixeer- en cementeringslagen geplaatst.

Kan ik vocht in de kelder voorkomen?

Om het risico op vochtproblemen in de kelder zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat u voor voldoende ventilatie in de kelder zorgt. Dat kan door een mechanisch ventilatiesysteem van het type C of D te installeren.

INJECTEREN VAN MUREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

Bladert de verf van de muren, komen de plinten los of hangt er een muffe geur in uw woning? Dan heeft u te maken met vochtige muren. Schimmels in de woning zijn een lastig probleem, die bovendien een gevaar voor de gezondheid vormen. Het is daarom heel belangrijk om schimmels volledig te verwijderen.

De meest gebruikte methode om opstijgend vocht te bestrijden is het injecteren van muren. Eerst worden om de 10 à 15cm gaten geboord over de volledige lengte van de muur, 3 à 5cm boven de vloerpas. Daarna wordt een vochtwerend middel in de gaten gespoten, dat door het metselwerk wordt geabsorbeerd. Daar zet het uit en vormt het een waterkerende laag, die het indringen van grondvocht voorkomt. Daar wij gebruik maken van de beste producten is een duurzaam resultaat gegarandeerd en ontvangt de klant een 30-jarige garantie.

WATERDICHTEN VAN KELDERS

Een kelder bevindt zich helemaal of gedeeltelijk onder de grond. Hierdoor is er veel risico op insijpelend grondvocht. Om een kelder waterdicht te maken worden volgende stappen ondernomen: Eerst worden de muren van de kelder gereinigd, waarna de losse delen worden verwijderd. Hierna kunnen we vaststellen waar het grondwater door de muren sijpelt. Deze lekken worden afgedicht met een waterdichte cementspecie. In sommige gevallen wordt daarna een nieuwe vloerplaat gegoten. Vervolgens worden er verschillende fixeer- en cementeringslagen op de muren aangebracht. Op de vloerplaat kan eventueel nog een afwerkingslaag worden geplaatst.


WENST U GRAAG MEER INFORMATIE OF EEN BEZOEK TER PLAATSE? NEEM GERUST CONTACT OP MET HET BUREEL: 09 388 77 82

D&S renovatiewerken Dries 8 • 9870 Olsene-Zulte Tel.: 09 388 77 82 I Fax: 09 338 87 04 info@dens-renovatie.be I www.dens-renovatie.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart